به سادگی پرداخت کنید، متفاوت جایزه بگیرید

ماناپـی اپلیکیشن خرید شارژ و پرداخت قبض

در ماناپی میتوانید با نصب اپلیکیشن، ثبت نام، دعوت از دوستان، تکمیل پروفایل، خرید شارژ، پرداخت قبض و… امتیاز کسب کنید. با به حد نصاب رسیدن امتیازات در هر مرحله می توانید با استفاده از ماشین جایزه شانس خود را برای برنده شدن جوایز مختلف امتحان کنید.