به آسانی پرداخت کنید، متفاوت جایزه بگیرید

ماناپی، اپلیکیشن خرید شارژ، پرداخت قبوض و کارت به کارت

ماشین جایزه ماناپی

امتیاز خود را بالا ببرید و از ماشین جایزه، هدیه بگیرید

شما با خرید شارژ، پرداخت قبض، دعوت از دوستان و کامل کردن پروفایل خود امتیاز می‌گیرید. با بالا بردن امتیاز در هر مرحله، شانس برنده شدن خود را افزایش دهید.